שלישיית ביליס

 נגיעה רכה אחת

טריו בייליס:
 
יורם כהן - מפוחית, נירה ירון - ויולה, מיכאל בייליס - פסנתר

מתוך קונצרט ביתי
כל הזכויות שמורות ‎© לעמי לוז
Powered by Artvision | Truppo Websites
Tivonet